V tomto článku si povieme niečo bižšie o tom, aké sú možnosti nastavenia rezervačného formulára. Formulár nájdete na našej ukážkovej stránke TU

Farby, typ písma a takisto aj popis jednotlivých polí je možné jednoducho zmeniť a tak rezervačný formulár plne prispôsobiť firemnej identite.
Formulár môže byť umiestnený na osobitnej stránke alebo ako vyskakovacie okno bez presmerovania na inú stránku.

1.krok - výber služby, zamestnanca a lokality

V 1.kroku si zákazník vyberie požadovanú službu, na ktorú si chce rezervovať termín.

Možnosť výberu konkrétneho zamestnanca môže využiť, ale nemusí, vtedy mu bude pridelený zamestnanec náhodne podľa dostupnosti. Ak ponúkate služby samy a zamestnancov nemáte, táto možnosť nebude zobrazená.

Ak máte viacero prevádzok, v 1.kroku si zákazník zvolí aj lokalitu. Ak nie, výber lokality nebude vôbec zobrazený.

2.krok - výber dátumu a času

Farebné rozlíšenie dostupných dní pomôže v ľahšej orientácii.

Jednotlivé časové úseky buď zodpovedajú trvaniu služby alebo si zvolíte vlastný interval (napr. každých 15min.)

3.krok - údaje o zákazníkovi

Zobrazené sú základné polia formuláru, ktoré zákazník vyplní. Je možné pre každú službu osobitne nastaviť dodatočné polia podľa toho, aké informácie od zákazníka ešte potrebujete.

4.krok - platba

Platba sa môže uskutočniť až na mieste, vtedy nie je potrebná ďalšia konfigurácia. Rovnako je možné nastaviť platobnú bránu a zľavové kupóny.

5.krok - úspešná rezervácia

Zobrazí sa sumár rezervácie, možnosť pre zákazníka pridať si termín do kalendára a takisto si svoju rezerváciu môže zákazník pozrieť na svojom účte po kliknutí na tlačidlo „Zákaznícky panel“.