Zákazníci sa do svojho účtu jednoducho prihlásia priamo zo stránky alebo po kliknutí na odkaz z potvrdzujúceho e-mailu po rezervácii termínu.
(pozrite si príklad prihlasovacej stránky).

Prihlasovanie cez odkaz zaslaný na e-mail zákazníka je jednou možnosťou, ako sprístupniť zákazníkom ich stretnutia. Druhou možnosťou je prihlasovanie pomocou hesla, vtedy sa pre každého zákazníka automaticky vytvorí aj konto vo WordPresse.

Zákazník má prístup k rezervovaným termínom, ktoré môže preplánovať alebo zrušiť. Takisto má možnosť vymazať svoje údaje, ak to povolíte. Po vymazaní údajov, stretnutia v minulosti aj budúcnosti ostávajú v databáze, meno zákazníka sa nahradí napr. „Zákazník 4“. 

Notifikácie pre zákazníka aj zamestnanca si viete jednoducho upraviť alebo pridať nové.