Zamestnanci sa do svojho účtu jednoducho prihlásia priamo zo stránky
(pozrite si príklad prihlasovacej stránky).

Po prihlásení zamestnanec môže upravovať svoj profil, to znamená pridelené služby, pracovnú dobu, voľné dni a takisto má možnosť pridať tzv. „zvláštne dni“, kedy má napr. inú pracovnú dobu alebo poskytuje iné služby ako je zadané všeobecne.

Takisto má prístup k rezervovaným termínom, ktoré môže upravovať alebo pridať novú schôdzku.